THÔNG TIN TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN QUẬN 6

Phòng giáo dục và đào tạo Quận 6 thông báo tuyển dụng 94 giáo viên và 03 nhân viên.

Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 19/06/2017 đến hết ngày 14/07/2017

Các bạn xem thông tin chi tiết ở link bên dưới.

http://pgdquan6.hcm.edu.vn/tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-quan-6-nam-hoc-2017-20-c62423-205803.aspx

Nguồn: http://pgdquan6.hcm.edu.vn/

Bình luận

Nhắn tin cho chúng tôi