THÔNG TIN TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN QUẬN 8

Phòng giáo dục Quận 8 thông báo tuyển dụng như sau.

Nhận hồ sơ từ ngày 19/06/2017 đến hết ngày 14/07/2017.

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC:

1. Cấp học mầm non:

a) Giáo viên mầm non:

61 giáo viên

b) Giáo viên mầm non dạy trẻ khiếm thính:

01 giáo viên

c) Nhân viên văn thư trường mầm non:

01 nhân viên

2. Cấp tiểu học:

a) Giáo viên tiểu học: 73 giáo viên, cụ thể như sau:

- Giáo viên tiểu học dạy nhiều môn: 

37 giáo viên

- Giáo viên tiểu học dạy môn Tiếng Anh:

16 giáo viên     

- Giáo viên tiểu học dạy môn Thể dục:

05 giáo viên

- Giáo viên tiểu học dạy môn Âm nhạc:

04 giáo viên

- Giáo viên tiểu học dạy môn Mỹ thuật:

02 giáo viên

- Giáo viên tiểu học dạy môn Tin học:

01 giáo viên

- Giáo viên Tổng phụ trách Đội:

05 giáo viên

- Giáo viên chuyên trách phổ cập:

02 giáo viên

- Giáo viên tiểu học dạy trẻ khiếm thính:

01 giáo viên

b) Nhân viên thư viện trường tiểu học:

06 nhân viên

c) Nhân viên văn thư trường tiểu học:

05 nhân viên

3. Cấp trung học cơ sở:

a)  Giáo viên trung học cơ sở: 61  giáo viên, cụ thể như sau:

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Ngữ văn:

 14 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Lịch sử:

 04 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Địa lý:

 05 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Giáo dục công dân:

 03 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Tiếng Anh:

 08 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Toán:

 06 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Hoá học:

 01 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Sinh vật:

 06 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Kỹ thuật Công nghiệp:

 01 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Thể dục:

 03 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Âm nhạc:

 02 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Mỹ thuật:

 04 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở dạy Tin học:

 01 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở Tổng phụ trách Đội:

 01 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở phụ trách Phổ cập:

 01 giáo viên

- Giáo viên trung học cơ sở phụ trách Thí nghiệm:

 01 giáo viên

b) Nhân viên thư viện trường trung học cơ sở:                                                                      

 02 nhân viên

c) Nhân viên văn thư trường trung học cơ sở:

 01 nhân viên

II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG:

 

- Nhân viên cấp dưỡng:

 36 nhân viên

- Nhân viên bảo vệ:

 06 nhân viên

Các bạn xem chi tiết link bên dưới nguồn http://pgdquan8.hcm.edu.vn

http://pgdquan8.hcm.edu.vn/tuyen-dung-nhan-su/thong-bao-tuyen-dung-giao-vien-nhan-vien-nam-hoc-2017-2018-c42766-206140.aspx

Bình luận

Nhắn tin cho chúng tôi